Contact

Adres

De maatschappelijke zetel van SYNTRUM is gevestigd in de gebouwen van Tour & Taxis.

Havenlaan 86c bus 209
1000 Brussel
info@syntrum.be
Ondernemingsnummer: BE 0685.847.012

Medewerkers

Nico Nieuwborg

Strategisch Domeinmanager Stakeholdersmanagement

Carine De Vynck

Procescoördinator curriculumontwikkeling

Petra Vancoillie

Procesmanager

Frank Cloetens

Strategisch Domeinmanager Ontwikkelen & Innoveren

Wendy Danko

Beleidsmanager

Patrick De Roeck

Pedagogisch manager

Ludo Guisson

Innovatiemanager Smart Technology / ICT & multimedia

Vanessa De Leeuw

Onderwijsmanager

Bart Huybreghts

Innovatiemanager Bouw, Milieu & energie / Logistiek & mobiliteit

Maatschappelijke zetel
Syntrum vzw:

Havenlaan 86c bus 209
1000 Brussel
info@syntrum.be
Ondernemingsnummer: BE 0685.847.012