Over SYNTRUM

Onze missie & visie

In het Vlaamse opleidingslandschap is SYNTRUM een gevestigde speler. Door in te zetten op een kwaliteitsvol opleidingsaanbod wil SYNTRUM het ondernemerschap stimuleren bij zowel zelfstandige ondernemers, als bij ondernemende medewerkers binnen een bedrijfsomgeving.

SYNTRUM versterkt en ondersteunt het SYNTRA-netwerk in Vlaanderen. Dit doet SYNTRUM o.a. door het creëren van een uniforme visie en langetermijnstrategie. Maar ook door in te staan voor de belangenbehartiging ten aanzien van de diverse stakeholders.
Het stimuleren van de samenwerking tussen de SYNTRA-vzw’s onderling en inzetten op sterke partnerships en doorgedreven netwerken maken de missie van Syntrum compleet.

Het SYNTRA-netwerk

Levenslang leren is geen optie meer maar een must om jezelf te ontwikkelen en professioneel te versterken. De SYNTRA-vzw’s stellen dan ook alles in het werk om hieraan tegemoet te komen. SYNTRUM verenigt het hele SYNTRA-netwerk dat in totaal uit 5 opleidingscentra bestaat met in totaal 22 SYNTRA-campussen.

Historiek

  • Aan het einde van de jaren vijftig blijkt er meer dan ooit nood te zijn aan goed opgeleide ondernemers. Begin jaren 60 starten diverse werkgeversorganisaties en middenstandsverenigingen met de organisatie van lessenreeksen, seminaries en opleidingen.
  • Deze initiatieven monden uit in het ontstaan van 20 Centra voor Middenstandsopleiding (CMO), elk met een eigen financiële structuur, bestuur en cultuur.
  • Begin 2002 zag men in dat als elk centrum dezelfde hoge kwaliteit wilde blijven aanbieden, samenwerking onafwendbaar was. In de zomer van 2002 werden de twintig centra herleid tot vijf.
  • Voor alle fusiecentra werd een nieuwe naam boven de doopvont gehouden nl. Syntra. De 5 SYNTRA vzw’s (Antwerpen en Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg, Midden-Vlaanderen en West) vormen samen met het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen, het SYNTRA-netwerk. Dit netwerk staat in voor arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van ondernemers en hun medewerkers. Via sectoraal opgebouwde opleidingstrajecten ontwikkelt het netwerk een innovatief, actueel en flexibel aanbod, gericht op meer en beter ondernemen in Vlaanderen.
  • Begin 2018 richten de vijf SYNTRA’s een samenwerkingsverband op onder de naam SYNTRUM vzw. SYNTRUM staat in voor de gezamenlijke communicatie, de belangenbehartiging en de samenwerking binnen het SYNTRA-netwerk in Vlaanderen en Brussel. Met o.a. als doel samen projecten opzetten en een efficiëntere werking nastreven in het belang van de 22 campussen verspreid over Vlaanderen en Brussel, de 100 000 cursisten jaarlijks opgeleid in meer dan 500 opleidingen, door zo’n 5000 praktijkdocenten.

Maatschappelijke zetel
Syntrum vzw:

Havenlaan 86c bus 209
1000 Brussel
info@syntrum.be
Ondernemingsnummer: BE 0685.847.012