‘SYNTRUM’ verenigt SYNTRA-netwerk

11 jan 2018 | Syntrum

De 5 SYNTRA vzw’s, die samen het SYNTRA-netwerk vormen, worden voortaan onder een nieuwe centrale koepel ondergebracht. Dit om de werking van het netwerk verder te professionaliseren.

De SYNTRUM-koepel verenigt voortaan het hele SYNTRA-netwerk en heeft als doelstelling om de onderlinge samenwerking tussen SYNTRA Antwerpen en Vlaams-Brabant, SYNTRA Brussel, SYNTRA Limburg, SYNTRA Midden-Vlaanderen en SYNTRA West te versterken. Elke SYNTRA is via haar voorzitter of directeur-afgevaardigd bestuurder vertegenwoordigd in de raad van bestuur van SYNTRUM. Prof. dr. Johan Lambrecht is de onafhankelijke voorzitter.

De nieuwe vzw wil samen en solidair met de vzw’s een vertrouwenwekkende en duurzame samenwerking uitbouwen. Bovendien treedt ze in de toekomst op als vertegenwoordiger van de verschillende SYNTRA-entiteiten om hen zo één uniforme stem te geven. Dit niet alleen op het gebied van externe communicatie, maar ook op vlak van belangenbehartiging met alle stakeholders én wat de uitwerking en uitvoering van de gezamenlijke strategie betreft.

En die strategische missie luidt als volgt: De trainers en coaches van het SYNTRA-team komen niet alleen uit de ondernemerspraktijk, maar zorgen dankzij hun professionele en ondernemerschapscompetenties ook voor meer en beter ondernemen. Daarnaast stimuleren én boosten ze ook de goesting van zelfstandige (kandidaat-)ondernemers. Vooruitstrevende en toegepaste vorming laat daarbij toe om al doende te leren.

Verder bekommert SYNTRUM zich over de kerntaken van de SYNTRA (de leertijd, duaal leren en de ondernemerschapstrajecten) en zal de vzw in het kader van haar doelstellingen ook nieuwe initiatieven in het leven roepen.

Over Syntra

De 5 SYNTRA vzw’s (Antwerpen en Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg, Midden-Vlaanderen en West) vormen samen het SYNTRA-netwerk. Het SYNTRA-netwerk bestaat uit 5 opleidingscentra met in totaal 24 SYNTRA-campussen. SYNTRA biedt ongeveer 200 opleidingen in de leertijd en meer dan 500 ondernemersopleidingen, onderverdeeld in 28 sectoren.